SEZÓNA 2024: NAVÝŠILI JSME KAPACITU SKLADU A EXPEDICE. VAŠE OBJEDNÁVKY NA ZBOŽÍ SKLADEM EXPEDUJEME DO 48 HODIN.

Pravidla soutěže

1. Pořadatelem facebookových a instagramových soutěží a zároveň soutěží na webových stránkách, které provozuje firma AGROFORTEL, spol. s.r.o., je společnost AGROFORTEL, spol. s.r.o., IČO: 06410499, se sídlem Praha 4, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 281675 (dále jen „Pořadatel")


2. Výběr výherce se u jednotlivých soutěží může lišit. Způsob výběru vždy určují doplňující pravidla uvedená v soutěžním příspěvku.


3. Registrací do soutěže bere účastník na vědomí, že jeho osobní údaje pořadateli a organizátorovi poskytnuté v souvislosti s účasti v soutěži, budou zpracovány společností AGROFORTEL, spol. s.r.o., se sídlem Praha 4, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČO: 06410499, jako správcem osobních údajů.


Účastník dále svou účastí v soutěži souhlasí, že jeho kontaktní údaje budou výše uvedeným správcem osobních údajů zpracovány (vč. prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem, nebo organizátorem manuálně i automatizovaně) pro účel zasílání marketingových nabídek na výrobky a služby pořadatele. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný, uděluje se na dobu 4 let od konce doby konání soutěže a soutěžící má právo jej kdykoliv písemně odvolat na adrese pořadatele soutěže.

Účastník má právo požádat výše uvedeného správce osobních údajů o informaci, za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány, které osobní údaje jsou zpracovávány, o povaze zpracování a o příjemcích osobních údajů. Účastník má právo požádat správce o opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů.


Pro získání informací týkajících se bezpečnosti ochrany osobních údajů, postupu jejich užívání a využití práv subjektu osobních údajů, může soutěžící kontaktovat pořadatele na adrese info@lihne-inkubatory.cz.


4. Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány a spojeny s Facebookem, Instagramem a Facebook i Instagram za jejich průběh neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěží poskytujete Pořadateli. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být směřovány pořadateli soutěže, nikoliv Facebooku nebo Instagramu.


5. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo, bez nároku na náhradu, akci a marketingovou soutěž odložit, přerušit, nebo zrušit nebo jednostranně změnit případně doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že o každé takovéto změně bude Pořadatel informovat na facebookovém / instagramovém profilu Líhně-inkubátory.cz, čímž tato změna nabývá účinnosti vůči pořadateli i účastníkům soutěže.


6. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny účastníky, u kterých má podezření, že se během soutěže dopustili podvodného jednání. Proti rozhodnutí pořadatele se nelze odvolat.


7. Soutěžní příspěvky nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat právní řád České republiky a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a zájmů třetích osob. Stejně tak nesmí být zaměřené proti společnosti AGROFORTEL spol. s r.o. Takové příspěvky budou ze soutěže automaticky vyřazeny.


8. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají plnou způsobilost k právním úkonům a trvalý pobyt na území České republiky a osoby mladší 18 let, které budou v případě výhry zastoupeny zákonným zástupcem.


9. Pokud se výherce soutěže do 5 dní od vyhlášení výsledků na sociální síti neozve pořadateli formou, kterou byl vyzván na Facebooku/Instagramu/Emailu, výhra s okamžitou platností a bez možnosti odvolání propadá ve prospěch pořadatele.


10. Zapojením se do soutěže účastník automaticky souhlasí s těmito pravidly.


V Plzni dne 31. 11. 2021

SOUTĚŽ: Přihlašte se k odběru novinek

a získejte doplňkové krmivo ACIDOMID.