SEZÓNA 2024: NAVÝŠILI JSME KAPACITU SKLADU A EXPEDICE. VAŠE OBJEDNÁVKY NA ZBOŽÍ SKLADEM EXPEDUJEME DO 48 HODIN.

Všeobecné obchodní podmínky

I.
Základní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti AGROFORTEL, s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČ: 06410499, DIČ: CZ06410499 u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 281675 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.lihne-inkubatory.cz (dále jen „internetový obchod“).
 2. Kontaktní údaje určené pro komunikaci prodávajícího s kupujícím jsou e-mail info@lihne-inkubatory.cz a telefon: +420 380 60 30 30.
 3. Adresa pro zasílání reklamovaného nebo vráceného zboží je AGROFORTEL, s.r.o., U Sloupů 18, 385 01 Vimperk (dále jen „doručovací adresa“).
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 5. Informace o zpracování osobních údajů kupujícího jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které naleznete zde, formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde.
 6. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
 7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

II.
Informace o zboží a cenách

 1. Předmětem plnění z kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím jsou výrobky, zboží či služby dle nabídky prodávajícího v internetovém obchodu (dále jen „zboží“). Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby. Kupující odesláním objednávky souhlasí s užitím komunikačních prostředků na dálku.
 2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
  1. prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
  2. vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.
 4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Kupující tento souhlas vyjádří stisknutím tlačítka ODESLAT OBJEDNÁVKU ve finálním kroku nákupního košíku.
 5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na e‑mailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po potvrzení přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky se doručuje na e‑mailovou adresu kupujícího. Oznámení o přijetí objednávky může být součástí oznámení prodávajícího o expedici zboží z obchodu.
 6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit (například kupující objedná více kusů, než má prodávající k dispozici), zašle prodávající kupujícímu na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
 8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.
 9. V případě, že kupující objedná zboží, které následně odmítne převzít (čímž se kupující dopustí závažného porušení sjednané kupní smlouvy), může prodávající požadovat smluvní pokutu (manipulační poplatek) spojenou s marnou objednávkou ve výši 250 Kč bez DPH (zahrnuje poštovné, balné a další expediční náklady). Kupující je povinen na výzvu prodávajícího tento poplatek uhradit do 7 dnů na bankovní účet uvedený na faktuře.

IV.
Zákaznický účet

 1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, když kupující svůj zákaznický účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
 6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V.
Platební podmínky a dodání zboží

 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
  1. bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č 246000000/5500 vedený u Raiffeisenbank, a.s.
  2. dobírkou v hotovosti při předání zboží,
  3. platební kartou online přes bránu ČSOB
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
 4. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
 5. Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 6. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 7. Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím objednávce. Doba dodání u zboží skladem je stanovena na 5 dnů od přijetí platby, v případě platby na dobírku tato lhůta běží od přijetí objednávky.
 8. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 9. Přehled všech způsobů dopravy a cen za přepravu zboží upravuje příloha č. 1 těchto podmínek.
 10. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 11. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 12. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 13. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na e-mailovou adresu kupujícího.
 14. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI.
Odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitelem se rozumí každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím, který je podnikatelem. Kupující jako spotřebitel pak svá práva z uzavřené smlouvy či práva z vadného plnění uplatňuje vždy u prodávajícího. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 2. Kupující jako spotřebitel může odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Pokud je předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, počíná tato lhůta pro odstoupení od smlouvy převzetím poslední části zboží, a v případě, že byla předmětem kupní smlouvy dodání pravidelná opakovaná dodávka zboží, počíná tato lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí první dodávky zboží.
 3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
  1. poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
  4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  8. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  9. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  10. v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, který je Přílohou č. 2 těchto podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře. Odstoupení od smlouvy kupujícího je účinné okamžikem doručení odstoupení prodávajícímu.
 6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od obdržení zboží od kupujícího, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží prodávajícímu předá.
 10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Pokud bude vrácené zboží poškozeno, je prodávající oprávněn započít nárok na náhradu škody vzniklé na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 11. Zboží vrácené prodávajícímu při odstoupení od smlouvy (zejména pak líheň) musí být řádně vyčištěno od nečistot, trusu či prachu. Prodávající je oprávněn výrazně znečištěné zboží odmítnout k převzetí, popřípadě je prodávající oprávněn žádat po kupujícím úhradu nákladů spojenou s vyčištěním zboží (minimálně 250 Kč).
 12. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII.
Práva z vadného plnění

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů a
  6. není zatíženo právy třetích stran.
 2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 3. Kupující, který nakupuje zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, kdy tak jedná jménem právnické osoby, se nepovažuje za spotřebitele a je jeho povinností oznámit a vytknout vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl zjistit, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Na kupujícího podle tohoto odstavce se neuplatní smluvená záruka prodávajícího na zboží ani lhůta pro odpovědnost prodávajícího za vady v délce trvání 24 měsíců.
 4. V případě výskytu vady může kupující zboží reklamovat u prodávajícího na shora uvedené adrese a požadovat:
  1. výměnu za nové zboží,
  2. opravu zboží,
  3. přiměřenou slevu z kupní ceny,
  4. odstoupit od smlouvy.
 5. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy jen v případě:
  1. pokud má zboží podstatnou vadu, nebo
  2. pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě, nebo
  3. při výskytu většího počtu vad zboží (minimálně 3 vady v jeden okamžik).
 6. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 7. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 8. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
 9. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace, a to na e-mail uvedený kupujícím při objednávce zboží.
 10. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 11. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.
 12. Volbu způsobu reklamace má kupující, přičemž požadovaný způsob vyřízení reklamace zvolí kupující nejpozději při oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu práva již následně kupující není oprávněn změnit, ledaže s tím prodávající vysloví souhlas.
 13. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 14. Zboží uplatněné v reklamaci (zejména pak líheň) musí být řádně vyčištěno od nečistot, trusu či prachu. Prodávající je oprávněn výrazně znečištěné zboží odmítnout k reklamaci.

VIII.
Komunikace smluvních stran

 1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce, popřípadě na e-mailovou adresu, přes kterou kupující kontaktoval prodávajícího.

IX.
Mimosoudní řešení sporů

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs, e‑mail: adr@coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odrje možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
 2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.czje kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X.
Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek (je například zasíláno zboží do jiné země, jako Slovenska, Maďarska, Rumunska), pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 3. Všechna práva k webovým stránkám (internetového obchodu) prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 7. Kupní smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím je možné měnit pouze na základě písemné dohody (například změna způsobu platby, dopravy, počtu kusů, přidání či odebrání zboží, změna doručovací adresy a podobně).
 8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 9. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
 10. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2022

Příloha číslo 1
Dodací podmínky prodávajícího

Základní ceník dopravy:
 1. Kurýr WE|DO (do 50 kg):
  1. Hodnota objednávky do 1.500,- Kč vč. DPH ………………………………… 100,- Kč vč. DPH
  2. Hodnota objednávky nad 1.500,- Kč vč. DPH ………………………………… 0,- Kč vč. DPH.
 2. Výdejní místo WE|DO Uloženka (do 15 kg):
  1. Hodnota objednávky do 1.500,- Kč vč. DPH ………………………………… 59,- Kč vč. DPH
  2. Hodnota objednávky nad 1.500,- Kč vč. DPH ………………………………… 0,- Kč vč. DPH.
 3. Výdejní místo Balíkovna od České Pošty nebo PPL Parcel Shop (do 10 kg):
  1. Hodnota objednávky do 1.500,- Kč vč. DPH ………………………………… 59,- Kč vč. DPH
  2. Hodnota objednávky nad 1.500,- Kč vč. DPH ………………………………… 0,- Kč vč. DPH.
 4. Balík Do Ruky od České Pošty (do 50 kg):
  1. Hodnota objednávky do 1.500,- Kč vč. DPH ………………………………… 130,- Kč vč. DPH
  2. Hodnota objednávky nad 1.500,- Kč vč. DPH ………………………………… 60,- Kč vč. DPH.
 5. PPL Parcel Private (do 31,5 kg):
  1. Hodnota objednávky do 1.500,- Kč vč. DPH ………………………………… 100,- Kč vč. DPH
  2. Hodnota objednávky nad 1.500,- Kč vč. DPH ………………………………… 60,- Kč vč. DPH.
 6. Paletová přeprava GEIS CZ, s.r.o. - nadrozměrné zboží:
  1. Hodnota objednávky do 1.500,- Kč vč. DPH ………………………………… 600,- Kč vč. DPH
  2. Hodnota objednávky nad 1.500,- Kč vč. DPH ………………………………… 0,- Kč vč. DPH.
 7. Doprava Dodávkou AGROFORTEL – nadrozměrné zboží, krmiva, škubačky (pouze vybrané PSČ)
  1. Hodnota objednávky do 1.000,- Kč vč. DPH ………………………………… 299,- Kč vč. DPH
  2. Hodnota objednávky do 5.000,- Kč vč. DPH ………………………………… 199,- Kč vč. DPH.
  3. Hodnota objednávky od 5.000,- Kč vč. DPH ………………………………… 0,- Kč vč. DPH.

Příplatky:

 1. Dobírka
  1. Hodnota objednávky od 1,- Kč vč. DPH ……….……………………..…… 40,- Kč vč. DPH

Doprava zdarma od 1500 Kč. Doprava zdarma se nevztahuje na produkty, u kterých je to vysloveně uvedené v popisku. Přesnou výši dopravy zjistíte v košíku před odesláním objednávky.

Příloha číslo 2
Formulář pro odstoupení od smlouvy

AGROFORTEL, s.r.o.
U SLOUPŮ 18
385 01 VIMPERK


Odstoupení od smlouvy, objednávka č …………………………………………….
Jméno a příjmení: ………………………………………………………………..……………
Adresa: ………………………………………………………………………………..……………
Telefon: …………………………………….…………………….…………………..……………
E-mail: ……………………………………………………..…………………………..……………

dne ……………….…… jsem prostřednictvím vašeho e-shopu www.lihne-inkubatory.cz uzavřel/a kupní smlouvu s číslem objednávky ………………………., jejímž předmětem byl nákup zboží: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zboží jsem převzal dne ……………….…………..……..… od pracovníka dopravní společnosti ………………….………….…………….

Zásilka byla doručena v neporušeném obalu a v bezvadném stavu.

Vzhledem k tomu, že zboží nenaplnilo má očekávání, rozhodl jsem se využít svého práva, a v souladu se zněním § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, od výše uvedené kupní smlouvy odstoupit.

Zboží Vám tímto zasílám zpět v samostatné zásilce a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny, včetně nákladů na poštovné* ve výši ………………,- Kč ve prospěch mého bankovního účtu č…………………………………………………………. nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

*(Náklady na poštovné se myslí poštovné, které zákazník zaplatil za odeslání zboží od nás k zákazníkovi. Na toto poštovné máte dle zákona nárok).

V souladu s obchodními podmínkami kupující nemá právo na úhradu poštovného za zaslání zboží zpět prodávajícímu, které je předmětem odstoupení od kupní smlouvy. Na úhradu tohoto poštovného má zákazník právo pouze v případě reklamace zboží, nikoliv při odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, a to na základě předložení dokladu kupujícím o uhrazeném poštovném prodávajícímu (například kopie podacího lístku).

V …………………………………………. dne ……………………….....

......................................................................................

(podpis kupujícího)

SOUTĚŽ: Přihlašte se k odběru novinek

a získejte doplňkové krmivo ACIDOMID.